O T I / T I C / C #     2013

Olimpiada de Tehnologia Informaţiei

I. Se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 şi cu prevederile Regulamentului specific privind desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei.

II. Graficul de desfăşurare a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

Etapa judeţeanăEtapa naţionalăLocul de desfăşurare a etapei naţionale
23.03.20139-12.05.2013Zalău, jud. Sălaj

III. Este organizată pe două secțiuni

  • Secţiunea TIC
    pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filieră/ profil/ specializare
  • Secţiunea C#
    pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filieră/ profil/ specializare

Descarcă regulamentul specific

Știri
Pentru proba proiect 15-03-2013 03:34:59

pentru anul școlar 2012 - 2013,
Tema proiectului este:

  • Secțiunea TIC: Timp şi spaţiu
  • Secțiunea C #: Puzzle
Admin
etapa judeșeana 2013 14-03-2013 22:32:05
Sâmbăta 23 martie 2013
Admin
Subiecte 17-03-2012 07:50:00
Au fost postate subiectele în secțíunea Login
Admin
C#, proba proiect 28-02-2012 01:46:56
Pentru acest an școlar tema pentru proiect este: "Plus și Minus".
Admin
TIC 28-02-2012 02:18:15
Elevii claselor XI-XII vor prezenta un proiect specific programei şcolare corespunzătoare specializării clasei din care provine elevul, elaborat pe baza unei teme/cuvânt cheie, anunţate în luna decembrie a fiecărui an şcolar, de către Comisia Naţională de TIC. Pentru acest an școlar tema este: "Artă prin știință, știință prin artă".
Admin
Etapa județeană 28-02-2012 04:41:23
Se va desfășura in 17 martie 2012
Admin